Lời bài hát được hát bởi Sophie Zelmani


Tên thật: Sophie Zelmani
Ngày sinh: 1972 - Quốc gia: Sweden