Tên thật: Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày sinh: 10/09 - Quốc gia: Việt Nam
Là thành viên trong SpaceSpeakers Music Productionz
Khả Năng : Singer, Composer , Beat maker , Dancer.
Những nghệ sĩ chúng ta cùng yêu thích:
Usher, Chris Brown , Celine Dion , Beyonce'