Tên thật: SMiLE.dk
Ngày sinh: 2010 - Quốc gia: United Kingdom