Lời bài hát được hát bởi Shu-i


Tên thật: Shu-i
Ngày sinh: 11/9/ - Quốc gia: South Korea
Các thành viên chính của nhóm

In Seok
Chang Hyun
Hyung Jun
Jin SeokMin Hocác album đã phát hành:-1st , digital single, Boom Boom Boom, 2009