Lời bài hát được hát bởi SHU×GUCCI feat. Nana Takahashi