Tên thật: Secondhand Serenade
Ngày sinh: 2004 - Quốc gia: United States
Công ty đại diện: Warner Bros. Records
Secondhand Serenade là một ban nhạc rock , do ca sĩ và tay guitar John Vesely.