Tên thật: Scorpions
Ngày sinh: 1965 - Quốc gia: Germany
Công ty đại diện: EMI
Scorpions là nhóm nhạc rock ở Tây Đức được thành lập năm 1965 với các thành viên hiện tại:-Klaus Meine-Matthias Jabs-Rudolf Schenker-Paweł Mąciwoda-James Kottak