Tên thật: Rumble Fish
Ngày sinh: 2002 - Quốc gia: South Korea
Choi Jini (최진이) : vocalKim Ho-il (심호근) : bassPark Cheon-whi (박천휘) :
drumsLee Won Sang (이원상) : guitarChoi JinYi đã rời nhóm để hoạt động soloThành viên cũ:Kim Seong-keun : guitar