Lời bài hát được hát bởi Roscoe Dash


Tên thật: Jeffery Big Johnson, Jr.
Ngày sinh: 02/09 - Quốc gia: United States