Lời bài hát được hát bởi Ray Conniff


Tên thật: Ray Conniff