Lời bài hát được hát bởi Rachel Chan


Tên thật: Rachel Chan
Ngày sinh: 31/12 - Quốc gia: United Kingdom