Lời bài hát được hát bởi Phúc Bồ ft. Tăng Nhật Tuệ ft. Hoàng Tôn