Lời bài hát được hát bởi Phạm Thành Trung


Tên thật: Phạm Thành Trung
Ngày sinh: 31/12 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do