Lời bài hát được hát bởi Park Ki Young


Tên thật: Park Ki Young
Ngày sinh: 28/07 - Quốc gia: South Korea
Tên:: Park Ki-Young
Tên tượng hình: 박기영
Ngày sinh: 28/07/1977
Nơi sinh: South Korea

Chương trình tham gia:
Hello My Teacher (SBS, 2005)