Tên thật: Ock Ju Hyun
Ngày sinh: 20/3/ - Quốc gia: South Korea
Ock Ju Hyun từng là thành viên của Fin.K.L.Cô hoạt động solo vào năm 2003.Các album đã phát hành:-1st album, Nan-2nd album, L'ordeur original