Lời bài hát được hát bởi Noo Phước Thịnh Ft.Suteewan