Lời bài hát được hát bởi Noh Ji Hoon


Tên thật: Noh Ji Hoon
Ngày sinh: 1990 - Quốc gia: South Korea
Name: Noh Ji hoon (노지훈)
Birthday: July 12, 1990
Sign: Cancer
Blood Type: AB
Height: 186cm
Weight: 74kg
Hobbies: Singing & Composing
Skills: Singing, cooking, playing soccer