Lời bài hát được hát bởi Nhóm nhạc Hàn Quốc Nu'est