Lời bài hát được hát bởi Nhóm Long Hải Next Top Model