Tên thật: Nguyễn Mạnh Hoàng
Ngày sinh: 19/09 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do