Lời bài hát được hát bởi Ngọc Ngân - Hồng Anh - Hồng Chuyên - Thái Hiệp - Phương Tú