Lời bài hát được hát bởi Ngọc Duy ft. Thu Thủy ft. Thùy Trang ft. Thanh Hải