Lời bài hát được hát bởi Ngô Huy Đồng ft Caroline Nguyệt Lan