Lời bài hát được hát bởi Ngô Hồng Quang - Nguyễn Lê Tâm