Tên thật: Ngô Chấn Đông
Ngày sinh: 1980 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do
Ngô Chấn Đông cấp 3 học trường dân lập Thanh Bình