Tên thật: N9
Ngày sinh: 2005 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do
Nhóm nhạc trẻ với 4 thành viên nam.
N9 được thành lập năm 2005, với 4 thành viên: Huy Thịnh (Min), Triển Cường (Tin), Vĩnh Thăng (Bi) và Quốc Bình (Bon), với sự quản lý của HC Production.