Lời bài hát được hát bởi MONGOL800


Tên thật: MONGOL800
Ngày sinh: 1/1/2 - Quốc gia: Japan