Lời bài hát được hát bởi Moi dix Mois


Tên thật: Moi dix Mois
Ngày sinh: 1985 - Quốc gia: Japan