Lời bài hát được hát bởi Matt Cerf ft. Mitiska & Jaren


Tên thật: Matt Cerf
Ngày sinh: 2011 - Quốc gia: United States