Lời bài hát được hát bởi Lý Nhất Duy


Tên thật: Lý Nhất Duy
Ngày sinh: 1986 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do