Tên thật: Lý Na
Ngày sinh: 25/07 - Quốc gia: China
Tên Tiếng Hoa: 李娜
Tên Tiếng Anh: Li Na