Lời bài hát được hát bởi Lương Tùng Quang ft. Kỳ Phương Uyên


Tên thật: Lương Quang Trường Chinh
Ngày sinh: 1971 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do
Lương Tùng Quang đã đổi tên của người anh thứ là Lương Quang Tùng thành tên đi hát của mình là Lương Tùng Quang vì thấy "hay hay" và nhất là giám đốc trung tâm anh cộng tác là Vân Sơn và một số bạn bè đã đề nghị anh lấy một tên gồm 3 chữ cho "kêu kêu" như anh nói.