Lời bài hát được hát bởi LQ ft Vũ Bùi ft. Soulie Phan