Lời bài hát được hát bởi LPG


Tên thật: LPG
Ngày sinh: 04/20 - Quốc gia: Netherlands
Công ty đại diện: V2 Records