Tên thật: Little Big Town
Ngày sinh: 1998 - Quốc gia: United States
Công ty đại diện: Capitol Records
Little Big Town là nhóm nhạc của Mỹ được thành lập năm 1998 với các thành viên:-Karen Fairchild-Kimberly Schlapman
-Phillip Sweet
-Jimi Westbrook