Tên thật: Linh Vũ
Ngày sinh: 1960 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do