Tên thật: Lim Jeong-Hee
Ngày sinh: 17/5/ - Quốc gia: South Korea
Các album đã phát hành:-Music is my life, 2005-Thanks, 2006-Before i go J-lim, 2007-Single, People like you, 2007-Single, Madly in love, 2007