Tên thật: Nguyễn Ngọc Trà
Ngày sinh: 12/09 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do