Lời bài hát được hát bởi La Chí Tường / Alan Luo / 罗志祥