Lời bài hát được hát bởi Kimbra


Tên thật: Kimbra
Ngày sinh: 1980 - Quốc gia: United States