Lời bài hát được hát bởi Kim Sung Kyu (Infinite)


Tên thật: Kim Sung Kyu (Infinite)