Lời bài hát được hát bởi Kim Greem


Tên thật: Kim Greem
Ngày sinh: 1990 - Quốc gia: South Korea