Lời bài hát được hát bởi Kid Rock


Tên thật: Robert James Ritchie
Ngày sinh: 17/01 - Quốc gia: United States
Công ty đại diện: Jive Records