Lời bài hát được hát bởi Khôi Vỹ


Tên thật: Tiền Khôi Vỹ
Ngày sinh: 31/12 - Quốc gia: Việt Nam