Lời bài hát được hát bởi Khánh Tài


Tên thật: Trần Ngọc Tài
Ngày sinh: 19/ 0 - Quốc gia: Việt Nam