Lời bài hát được hát bởi Joo Won


Tên thật: Moon Joon Won
Ngày sinh: 30/09 - Quốc gia: South Korea
Một số phim đã tham gia:

Only You | Onriyoo (2013)
Don't Click | Mihakindong Youngsnag (2012)
SIU | Teuksoobon (2011)
7th Grade Civil Servant (MBC / 2013)
Bridal Mask (KBS2 / 2012)
Ojakgyo Family (KBS2 / 2011-2012)
Bread, Love and Dreams (KBS2 / 2010)