Tên thật: Joseph Ira Dassin
Ngày sinh: 05/11 - Quốc gia: United States