Lời bài hát được hát bởi Janet Seidel


Tên thật: Janet Seidel