Lời bài hát được hát bởi J


Tên thật: Chung Jae -Young
Ngày sinh: 02/05 - Quốc gia: South Korea
Công ty đại diện: Nhiều Công ty
Bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 1998
VOL. 1 - Blue (phát hành 11-1998)
VOL._2_-_In_L.O.V.E."(Phát hành 21-4-2000)
VOL._2.5_-_Chocolate(phát hành năm 2000)
VOL._3_-_Beautiful_Ones (phát hành
20-6-2001)
VOL._4_-_Dim_The_Lights (phát hành
11-4-2002)
VOL._5_The_Crush_of_Love
(phát hành 23-12-2004)
"Special - In My Lifetime(Contemporary Christian Music Album) (phát
hành 15-1-2007)
VOL. 6 - Inlove Again (phát
hành 7-11-2007)
French Toast(Digital Single)
(phát hành 18-11-2008)
Mini Album - Sentinmental
(phát hành 3-2-2010)