Tên thật: Irma Pany
Ngày sinh: 15/07 - Quốc gia: Cameroon